help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 28. Oktober 1996 zur Einführung des politischen Urlaubs für die Personalmitglieder des Gemeinschaftlichen und Regionalen Amtes für Berufsbildung, und Arbeitsbeschaffung

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 oktober 1996 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de gemeenschappelijke en gewestelijke dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/10/1996
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/1997
Pagina:10009
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking