help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

Citeertitel: "Wapenwet"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/06/2006
Editie:3
Pagina:29840
Advies van de Raad van State 38624 + 38231
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 4 tot 7, 14, 16 tot 18, 20, 21, 25 en 30 tot 32: te bepalen door de Koning
Art. 6, 16, 17, 18, 30, 31 en 32: 09/01/2007 (besluit van 29/12/2006)
Art. 5, §§ 3 tot 5 en art. 7: 09/01/2007 voor zover deze bepalingen noodzakelijk zijn voor de toepassing van artikel 6 (besluit van 29/12/2006)
Art. 50 à 58 (Hoofdstuk XX): 28/12/2006 (art. 58 ingevoegd door art. 360 van de wet van 27/12/2006)
Overgangsbepalingen: art. 44, 45 en 48

Periode van geldigheid van 09/06/2006 tot ...
Opmerkingen