help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief nr. 279bis van 14 november 1991 - Toepassing van het koninklijk besluit van 13 november 1967 tot vaststelling van de administratieve toestand van de Rijksambtenaren die met een opdracht worden belast. Toepassing van het koninklijk besluit van 12 augustus 1981 tot vaststelling van de administratieve stand van de leden van het personeel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat en van sommige leden van het personeel der diensten voor programmatie van het wetenschapsbeleid die met een opdracht worden belast. Aanpassing van omzendbrief nr. 279 van 8 januari 1987.


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/11/1991
Nummer: 279bis
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/01/1992
Pagina:1243
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld