help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 november 1949 tot uitvoering van de besluitwet van 22 juni 1945 betreffende de aangifte van betalingen verricht onder de bezetting, door of voor rekening van hetzij Duitse, hetzij in een door Duitsland bezet land gevestigde autoriteiten, lichamen, ondernemingen en Staatsonderhorigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/11/1949
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/11/1949
Pagina:10394
Advies van de Raad van State 655