help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1989 tot bepaling van de voorwaarden waaronder een cursist die een opleiding ontvangt in een door de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding opgericht centrum, zijn opleiding kan voltooien in een onderneming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/1989
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/07/1989
Pagina:12801
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1989