help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1989 tot bepaling van de voorwaarden waaronder een cursist die een opleiding ontvangt in een door de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding opgericht centrum, zijn opleiding kan voltooien in een onderneming


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 03/05/1989
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 21/07/1989
Page:12801
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 01/03/1989