help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 maart 1974 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 4 februari 1974 tot erkenning van de benaming van oorsprong "Ardense ham" en tot vaststelling van de voorwaarden waaraan dit product moet voldoen om te worden vervaardigd, te koop aangeboden of verkocht onder deze benaming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/03/1974
Pagina:3360
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking