help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de begrotingscyclus, de structuur van de begrotingsordonnantie, de algemene toelichting bij de begroting en de verantwoordingen bij de begroting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/2006
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/08/2006
Editie:1
Pagina:41444
Advies van de Raad van State 40592
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 23, 24, eerste, vierde en vijfde lid, 25, 26, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 27 en 30: oorspronkelijk bepaald op 31/08/2006 en uitgesteld tot 01/01/2008 door art. 3 van de ordonnantie van OBHG 22/12/2006 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2007

Art. 29, 1ste lid, 5de en 6de streepje: oorspronkelijk bepaald op 31/08/2006 en uitgesteld tot 01/01/2013 en daarna tot de eerste januari van elk volgend jaar en laatst tot 01/01/2018, door de ordonnanties houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 3 van de ordonnanties van 16/12/2011, 21/12/2012, 19/12/2013, 15/12/2014, 18/12/2015 et 23/12/2016).

Art. 31: oorspronkelijk bepaald op 31/08/2006 en uitgesteld tot 01/01/2008 en daarna tot de eerste januari van elk volgend jaar en laatst tot 01/01/2018, door de ordonnanties houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 3 van de ordonnanties van 22/12/2006, 27/12/2007, 19/12/2008, 14/12/2009, 24/12/2010, 16/12/2011, 21/12/2012, 19/12/2013, 15/12/2014, 18/12/2015 et 23/12/2016).

Periode van geldigheid van 31/08/2006 tot ...
Opmerkingen