help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 mei 2004 tot bepaling van de regels tot vaststelling van de boekhoudkundige situatie met het oog op de toekenning van de toelage van de federale Staat inzake voorschotten op onderhoudsgeld, toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bij toepassing van artikelen 68bis en volgende van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/05/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/05/2004
Editie:4
Pagina:41857
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2004

Periode van geldigheid van 01/06/2004 tot ...