help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

koninklijk besluit van 4 december 1980 houdende uitvoering van de artikelen 241 tot 245 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979 -1980


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/1980
Pagina:14067
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT begrotingsjaar 1980

Periode van geldigheid van 01/01/1980 tot 31/12/1980