help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 juli 1963 houdende toekenning van een weddebijslag aan sommige door de Staat bezoldigde personeelsleden wier indiensttreding door de oorlog 1940-1945 merkelijk is vertraagd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/1963
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/1963
Pagina:8058
Advies van de Raad van State 4154