help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 mei 2003 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Hongarije inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Boedapest op 22 mei 2001


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/05/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/11/2003
Pagina:54042
Advies van de Raad van State 34479
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/11/2003 tot ...