help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/01/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/2003
Editie:3
Pagina:2602
Advies van de Raad van State 33255
Inwerkingtreding / Uitwerking De dag waarop het besluit bedoeld in artikel 17, § 2, van de wet van 17 januari 2003, in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt (vermelding BS 23/04/2003, bl. 21614)

Periode van geldigheid van 23/04/2003 tot ...