help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 26 juni 2002 tot bepaling van de voorzieningen voor bejaarden die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal VTE per voorziening voor bejaarden in het kader van het toekennen van een niet-gereglementeerde subsidie voor het begrotingsjaar 2002 aan de initiatiefnemers van voorzieningen voor bejaarden die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-Statuut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/06/2002
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/09/2002
Editie:2
Pagina:40534
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot 31/12/2002