help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 22. Juni 1993 zur Festlegung von Bestimmungen zur Ergänzung und Änderung der Unterrichtsgesetzgebung

Decreet van 22 juni 1993 tot vastlegging van bepalingen tot aanvulling en wijziging van de onderwijswetgeving


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/06/1993
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/12/1993
Pagina:26279
Advies van de Raad van State 22404
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/08/1993