help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 januari 1980 tot vaststelling voor de periode van 1 april 1973 tot en met 31 juli 1973 van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Dienst der Scheepvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/1980
Pagina:1599
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1973

TT 01/04/1973 - 31/07/1973