help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Programmawet van 12 december 1997 houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/1997
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/1997
Pagina:34132
Advies van de Raad van State 26691
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Hoofdstuk I: zie artikel 6
Artikel 7: Te bepalen door de Koning
Artikel 10: 01/04/1997
Artikel 7, § 1: 01/09/2000 (KB 07/05/2000)