help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 december 2000 met betrekking tot de bijdrage van België tot de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2000
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/2000
Pagina:43033
Advies van de Raad van State 29916
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking