help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 januari 1984 houdende goedkeuring van het reglement betreffende de verrichtingen van het Participatiefonds krachtens artikel 2, 5° en 6°, van het statuut van de Nationale Kas voor Beroepskrediet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/02/1984
Pagina:2073
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/01/1984

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/1993
Bijlage(n)
Aard Datum    
V 20/01/1984