help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 1993 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende vaststelling van bijzondere statutaire bepalingen voor het personeel Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/10/1993
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/01/1994
Pagina:1817
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1993

Periode van geldigheid van 01/01/1993 tot ...