help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/06/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/1999
Editie:1
Pagina:29337
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1999

Periode van geldigheid van ... tot 01/12/2004