help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 houdende de toekenning van een toelage aan de universiteiten en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap die deelnemen aan het Socrates-programma, hoofdstuk I Erasmus, studentenmobiliteit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/12/1998
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/02/1999
Pagina:4266
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking