help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 29 december 1998 - Taalexamens 1999 - Over de kennis van de Nederlandse taal in het onderwijs en de kennis van de verplichte tweede taal in het lager onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/12/1998
Aard van de akte: Bericht van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/1998
Editie:2
Pagina:41526
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

TT 1999