help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 augustus 1992 tot goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Regie van Telegrafie en Telefonie en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Regie bij de autonome overheidsbedrijven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/08/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/09/1992
Pagina:19325
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 21599
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen Art. 1: goedkeuring
Art. 2 tot 7: wijzigende bepalingen van wetten en besluiten

Bijlage(n)
Aard Datum    
BCFO 19/08/1992