help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 september 1977 waarbij eensdeels de ambtenaren worden aangewezen die bevoegd zijn verklaard om de feiten op te tekenen op de individuele fiches van de personeelsleden van het "Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat" en van het "Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux" die onderworpen zijn aan de beoordeling en anderzijds de ambtenaren die bevoegd zijn verklaard om de beoordeling van deze personeelsleden voor te stellen alsmede de ambtenaren die bevoegd zijn verklaard om de beoordeling van de personeelsleden van niveau 3 en de vermeldingen betreffende de personeelsleden van niveau 4 toe te kennen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/09/1977
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/10/1977
Pagina:12737
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking