help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 31 oktober 1996 houdende aanvullende toelichtingen voor de provinciale en gemeentelijke overheden met betrekking tot de vervreemding van een gedeelte van hun onroerend patrimonium


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/10/1996
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/12/1996
Pagina:30872
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld