help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten

Zusammenarbeitsabkommens vom 20. März 2014 zwischen der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region, der Region Brüssel-Hauptstadt, der Französischen Gemeinschaftskommission und der
Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Organisation der Umsetzung eines Katasters der Bildungswege und der postakademischen Bildungswege


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/03/2014
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/05/2014
Editie:2
Pagina:40152
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: "op de dag dat de laatste instemmingsakte van de overeenkomstsluitende partijen bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad", met name op 02/07/2019 (deze datum stemt overeen met de dag van bekendmaking van het DCCF 24/042014)

Duur: dit samenwerkingsakkoord wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Periode van geldigheid van 02/07/2019 tot ...
Opmerkingen Date de l'acte: la première publication qui est annexée au DRW 24/04/2014 et l'article 1er de ce même décret mentionnent la date du 20 mars 2014; la deuxième publication qui est annexée à l'ORBC 08/05/2014 mentionne celle du 8 mai 2014 alors que l'article 2 de cette même ordonnance mentionne celle du 20 mars 2014; la troisième publication qui est annexée au DCF 11/04/2014 mentionne celle du 19 décembre 2013 alors que l'article 1er de ce même décret mentionne celle du 20 mars 2014; enfin, la quatrième publication qui est annexée au DCCF 24/04/2014 et l'article 2 de ce même décret mentionnent également celle du 20 mars 2014. Dès lors qu'elle est mentionnée par trois des quatre publications du texte même de l'accord ainsi que par chaque article approprié du dispositif des quatre textes d'assentiment précités, la date du 20 mars 2014 semble être la seule correcte.

Bijlage bij
Aard Datum    
DRW 24/04/2014  
OBHG 08/05/2014  
DCF 11/04/2014  
DDG 24/11/2014  
DCCF 24/04/2014