help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 25 november 1992 betreffende het interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid gesloten tussen de Waalse Gewestexecutieve, de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve en de Franse Gemeenschapsexecutieve


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/11/1992
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/06/1995
Pagina:18060
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT

Periode van geldigheid van ... tot 30/06/1996
Bijlage bij
Aard Datum    
DRW 10/06/1993  
AGCF 27/07/1993  
OBHG 30/03/1995