help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 augustus 1998 tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de Regie der Luchtwegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/08/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/1998
Pagina:28178
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 2
01/10/1998 (KB 24/09/1998)

Periode van geldigheid van ... tot 02/03/2005
Bijlage(n)
Aard Datum    
BCFO 14/08/1998