help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 oktober 1971 houdende vaststelling van de modaliteiten van tussenkomst van het Speciaal Onderstandsfonds in de verpleegdagprijs van de gesloten psychiatrische inrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/10/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/11/1972
Pagina:12133
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1971

Periode van geldigheid van 01/01/1971 tot ...