help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 november 1949 houdende benoeming van commissarissen voor de rekeningen der Verzekeringsinstelling tegen Invaliditeit, te Malmedy, en vaststelling van de vacatie-, verblijfs- en verplaatsingsvergoedingen der leden van het college van vereffenaars, van het comité voor advies en der commissarissen van dit organisme


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/11/1949
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/11/1949
Pagina:10482
Advies van de Raad van State --