help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/1998
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/1998
Editie:1
Pagina:13469
Advies van de Raad van State 25487
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 14 en 21, eerste lid, 5°: 01/01/1988
Art. 15 en 21, eerste lid, 6°: 01/01/1993
Art. 16 en 21, eerste lid, 7°: 01/01/1995
Art. 19 en 20: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akten

Opmerkingen Art. 6. § 2. De koninklijke besluiten betreffende de verplichte bijdragen (op grond van art. 6, § 1) zijn van rechtswege opgeheven met terugwerkende kracht tot op de dag van hun inwerkingtreding wanneer zij door de wetgever niet werden bekrachtigd in het jaar volgend op dat van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.