help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 17 maart 1998 - Koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot inrichting van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies (DOS) - Wijze waarop de aanvragen tot steun en tot advies dienen te gebeuren - Bijzonderheden met betrekking tot de inlichtingen die aan de DOS dienen overgemaakt te worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/03/1998
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/1998
Pagina:10472
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld