help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 juni 1957 betreffende de geldelijke en administratieve toestand van de leden van het onderwijzend personeel van de aan het stelsel der wet tot regeling van het lager onderwijs onderworpen scholen die gedurende de oorlog 1940-1945 in geallieerde landen verbleven hebben


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/1957
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/1957
Pagina:5321
Advies van de Raad van State 4990