help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 4 juli 1964 tot wijziging van de dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 april 1962, en van de organieke wet 18 maart 1938 op de militaire school


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/07/1964
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/07/1964
Pagina:8013
Advies van de Raad van State 8668