help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2003
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/2003
Editie:2
Pagina:62343
Advies van de Raad van State 36029
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2004
Artikel 15: 19/01/2002
Artikel 25: te bepalen door de Regering
Artikel 82, 1° en 2°: 01/02/2003
Artikel 82, 3°: 01/09/2004
Artikel 82, 4°: 01/09/2003
Artikel 94, 1°: 01/01/2003
Artikel 97: 31/12/2003

Periode van geldigheid van 19/01/2002 tot ...