help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 september 1994 betreffende het slaan van zilveren muntstukken van 250 frank ter herdenking van de 50e verjaardag van de ondertekening van de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Douaneovereenkomst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/09/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/09/1994
Pagina:24238
Advies van de Raad van State 23647
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking

Opmerkingen Behalve het voorliggend besluit dat als voorbeeld werd opgenomen, zijn de uitvoeringsbesluiten van art. 112 van de Grondwet en die niet voor advies zijn voorgelegd aan de Raad van State, niet opgenomen in de databank.

Deze besluiten kunnen opgezocht worden in de wetgevingsindex van de FOD Justitie.