help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 juli 1973 houdende tijdelijke maatregelen ten gunste van sommige personeelsleden van de instellingen van openbaar nut die onder toezicht staan van de Minister van Sociale Voorzorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/1973
Pagina:8460
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1973

Periode van geldigheid van ... tot 30/04/1999