help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 27. August 2020 zur Abänderung der Erlasse der Regierung vom 27. Juni 2013 über die Grundausbildung in der Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen und vom 30. August 2018 über die Prüfungen und die Bewertung in der Grundausbildung des Mittelstandes

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 27 augustus 2020 tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 juni 2013 betreffende de basisopleiding in het kader van de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's en tot wijziging van het besluit van 30 augustus 2018 betreffende de examens en de evaluatie van de basisopleiding in de middenstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/08/2020
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/10/2020
Pagina:69187
Advies van de Raad van State 67793
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2020 (art. 6)

Periode van geldigheid van 01/09/2020 tot ...