help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 juli 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling, wat betreft het Ministerie van Landbouw, van het bijzonder stelsel bedoeld bij het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/07/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/10/1976
Pagina:13538
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 3: 01/01/1974
Art. 3: 01/07/1974
Art. 4: 01/04/1972

Periode van geldigheid van ... tot 01/12/2006