help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 juni 1991 tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/1991
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/07/1991
Pagina:16091
Advies van de Raad van State 19498 + 19231
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking