help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 juli 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1973 betreffende de samenstelling van het Vast Mijnschadecomité, gewijzigd het koninklijk besluit van 21 september 1973


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/12/1976
Pagina:16332
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking