help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 oktober 1977 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 mei 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/10/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/11/1977
Pagina:13220
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1976