help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beslissing van 4 februari 1977 betreffende de wet van 24 december 1976 betreffende het behoud van de tewerkstelling, de koopkracht en het koncurrentievermogen van de economie, in werking getreden op 9 januari 1977


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/02/1977
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 16/02/1977
Pagina:1868
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.