help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 mei 1978 betreffende de erkenning van gemeentelijke sportcentra en de toekenning van weddetoelagen voor sportfunctionarissen die er belast zijn met de animatie, als bedoeld in het decreet van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 7 december 1976


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/05/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/1978
Pagina:7519
Advies van de Raad van State 12970
Opmerkingen Impliciet opgeheven ingevolge BVR 19/11/1996 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke sportdiensten, de provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie