help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 mei 1981 houdende goedkeuring van volgende Internationale akten :
a) Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten ;
b) Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
opgemaakt te New York, op 19 december 1966


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/1981
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/1983
Pagina:8806
Advies van de Raad van State 12677
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking