help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 oktober 1983 houdende oprichting van een "Overlevingsfonds Derde Wereld" ter uitvoering van de resoluties van de Senaat en van de Kamer van Volksvertegenwoordingers over het manifest van de Nobelprijswinnaars tegen uitroeiing door honger en over de bijdrage die België aan die actie moet teveren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/10/1983
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/10/1983
Pagina:13271
Advies van de Raad van State P - V
Periode van geldigheid van ... tot 31/12/1998