help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 augustus 1983 houdende politiereglement betreffende de scheepvaart in de toegangsgeul tot de sluis te Kallo, in de schutkolk der sluis en in de dokken in het Linker Schelde-oevergebied (LSO-gebied)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/08/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/1983
Pagina:12378
Advies van de Raad van State 14659
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking