help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 maart 1973 houdende goedkeuring van het Protocol tot vaststelling van een Benelux-tarief van invoerrechten en van de Bijlage, ondertekend te Brussel op 15 juni 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1973
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/05/1973
Pagina:6599
  • 31/05/1973 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 11361
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking