help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 oktober 1984 betreffende de werving en de opleiding, langs het kader, van de kandidaat-beroepsofficieren van de land-, de lucht- en de zeemacht en van het het koninklijk besluit van 20 juni 1975 betreffende de werving, de opleiding en de bevordering van de kandidaat-beroepsofficieren -geneesheren, -apothekers, -tandartsen en -dierenartsen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/10/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/11/1984
Pagina:14928
Advies van de Raad van State 16342
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum van de in de loop van het jaar 1984 georganiseerde werving